Varför skall man testa? Det är dyrt att hitta fel sent i projekten.

Kvalitetssäkring är ett måste för att få nöjda kunder.

Test är en del i kvalitetssäkringsprocessen

Test skall vara med tidigt i ett projekt! Det har visat sig i tidigare projekt att det lönar sig.

TeQA AB
Klövervägen 9, SE-175 50, Järfälla, Sverige

Tfn: +46-(0)70-985 22 29
E-mail: info@teqa.se

Säte: Järfälla
org. nummer: 556799-9791